Kibaari kotoolu

N`na kibaari kotoolu ka bo Sekitemba karoo 2004 be jang. Mennu labanta, wolu be santo.

Kibaaroolu be PDF-fayiloolu le kono.  Fayili-wo-fayili, kari saba le kibaaroolu be jee.                                     
Nataaloo:     

Misita A.S.Jaane aning Mandinka
safeerilaalu la diyaamulaa Moodu Kante waatoo meng na, minista le ye
mandinka.org jombo.
MandOrgLaunch3x.jpg
2006  

Nataaloo:     

Epirel karoo sanji 2005 kuudeetaa boyita Kambiya jang. Sekitemba karoo kono bankoo la ñaatankoo, Yaayaa Jamme, ye peresidang kariteefayoo kañee siiñaa sabanjango to.

29092006_124929_0.png
2005                                                    


Nataaloo:     

Kambiya fondinkewolu la kata-
damfukafoo ye ñaatotaa soto  baake
sanji 2005 kono le.

29092006_125134_1.png
2004
      Nataaloo:

Disemba karoo sanji 2004 Point la
ñaatonkoo Deyida Hayidara faata le.

29092006_125219_2.png