Lees en schrijf in Mandinka
Het lezen in het Mandinka is redelijk gemakkelijk, omdat het een fonetische taal is. Dat wil zeggen dat de letters altijd hetzelfde klinken in een woord, in om het even welke plaats. De uitzondering hiervoor is bij samenvoeging van woorden. Er vinden dan veranderingen plaats:
http://www.mandinka.org/Public/Du/00918B95-000F79E4.1/Kittyexamx.jpg
Voorbeeld 1.      

"Zeg het tegen hem"
=
"A fo a ye"
Dat klinkt als
"A faa ye"
Het is essentieel om de klemtoon op juiste lettergrepen te plaatsen, hoewel dat normaal niet blijkt
uit de geschreven tekst. De betekenis wordt meestal wel duidelijk door de context van de zin:

Voorbeeld 2.

"Wuloo te wuloo kono"
=
"De hond bevind zich niet in het bos"
wuloo = "hond":
wuloo = "bos":
de klemtoon ligt op de tweede lettergreep,
de klemtoon ligt op de eerste lettergreep
De klemtoon is gemarkeerd om een onderscheid te maken tussen ik/wij en jij/zij(meervoud).
Met het teken ( ` ) wordt meervoud aangegeven. Zonder dit teken is het woord in enkelvoud.

Voorbeeld 3.

“Zij zullen niet naar jou toe komen”
=
"Ì te naa la i yaa."

De speciale Mandinka lettertekens worden getoond in de onderstaande figuur.
13122004_130731_0.png
Het is mogelijk verdere instructies in het Engels te verkrijgen van een PDF-bestand, open hier.