Mandinka kuloolu dundi i la masingo kono

Mandinka kango ye kulu doolu soto le, Tubaabu kang doolu mang mennu soto. I te wolu bee safee noo la i la masingo la, ning i mang Mandinka kuloolu (warang “fonts”) soto a kono.

I si wolu soto noo teng ne:
ami1x.jpg

1. Foloo-foloo, Mandinka kuloolu (”font-files”) samba i la masingo kono dulaa to, i lafita meng na:2. Ning ñing pareeta, i si wolu sawundi dulaa doo to, ì ka a fo meng ye ko ”folder”.

        Ning Windows 95/98/ME/XP be i bulu, folder be ke la la C:/WINDOWS/FONTS,
        ning i ye NT 4.0/Windows 2000~le soto, folder be ke la Cla C:/WINNT/FONTS.

3. Janning i be i la dookuwo kumaasi la safeerirang masingo la, i si “GAMBIA SILSOPHIA” tombong ka a ke
    kalima siifaalu warang ”font” ti, i be i la safeeroo ke la meng na.

4. I si Mandinka kuloolu, i la safeerilang butongolu mang mennu soto, safee noo tariyaake, ning i ye butung
    doolu dii wolu la. Misaali fee, alt + i  be ke la ì.