Download de Mandinka-fonts

Er zijn enkele unieke lettertekens in Mandinka. Alleen als u de specifieke tekens download in uw computerprogramma’s is het mogelijk in het Mandinka te typen.

Volg voor het verkrijgen van deze lettertekens de volgende instructies:

ami1x.jpg

1. Download het Mandinka fonts bestand in welke map je ook maar wilt:


2. Indien het downloaden gereed is, verplaatst u het letterteken-dossiers naar de volgende mappen:
        
   Voor Windows 95/98/ME/XP  is de map C:/WINDOWS/FONTS,
   Voor NT 4.0/Windows 2000   is de map  C:/WINNT/FONTS

3. Wanneer je gebruik maakt van je word programma, kies dan de font “GAMBIA SILSOPHIA”

4. Je kunt aan de specifieke lettertekens een snelkeuze optie verbinden.